banner_image

17-22 iyun

Heydər Əliyev Mərkəzi

Tədbirin məqsədi dünyanın dörd bir yanında nüfuzlu tibb ocaqlarında çalışan azərbaycanlı həkimlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən həkimlərlə təcrübə mübadiləsini təmin etmək, tibb sahəsində əldə etdikləri son elmi-praktiki nailiyyətləri və yenilikləri təqdim etmək, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına töhfə verməkdir.

Tibbi xidmətlər

İlkin səhiyyə xidməti ilkin tibbi sanitariya yardımının əsasını təşkil edir və xəstəliklərin qarşısının alınması (profilaktik müayinələr, immunizasiya, sağlam həyat tərzinin təbliği, rasional və sağlam qidalanma ilə bağlı tövsiyələr və s.), ilkin diaqnostikası, müalicəsi, tibbi reabilitasiya, hamiləliyin müşahidəsi, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması və əhalinin sanitar-gigiyenik maarifləndirilməsi üzrə fəaliyyəti əhatə edir. İlkin səhiyyə xidməti ailə həkimi, həkim-terapevt, həkim-pediatr, həkim-mama-ginekoloq, habelə müvafiq orta tibb heyəti tərəfindən həyata keçirilir.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmətlər bədbəxt hadisə, xəsarət, zəhərlənmə, hamiləlik və doğuş ağırlaşması, xroniki xəstəliklərin ciddi kəskinləşməsi və s. digər hal və xəstəliklər nəticəsində həyatı təhlükə yaradan vəziyyətlərdə göstərilən tibbi xidmətdir.

Müvafiq xidmətlər ağır və kritik ağır xəstələrdə həyati vacib orqan, sistemlərin funksiyalarının bərpa edilməsi istiqamətində xüsusi şəraitdə intensiv müalicə tədbirlərinin görülməsini əhatə edir.

Əhaliyə ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmətin göstərilməsini təmin edir. Xidmətlər müraciət edən şəxsin müəssisədə yatışı aparılmadan müxtəlif ixtisaslar üzrə həkim-mütəxəssislər tərəfindən müayinə olunmasını, laborator və instrumental müayinələrin icrasını, müxtəlif tibbi manipulyasiyaları, tibbi prosedurlari və ambulator cərrahi müdaxilələrin icrasını ehtiva edir.

Ağız boşluğu və dişlərin, həmçinin üz-çənə nahiyəsinin digər orqanlarının xəstəlikləri və xəsarətləri zamanı göstərilən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətləri ehtiva edir.

Stasionar terapevtik xidmətlər müvafiq profillər üzrə stasionar tibb müəssisələrində yatışa qəbul edilməklə ixtisaslaşdırılmış yardımı təmin edir (terapiya, kardiologiya, qastroenterologiya, ftiziatriya, pulmonologiya, endokrinologiya, nefrologiya, revmatologiya, nevrologiya və s.).

Stasionar cərrahi xidmətlər müvafiq profillər üzrə stasionar tibb müüəssisələrində yatışa qəbul edilməklə ixtisaslaşdırılmış cərrahi yardımı təmin edir (ümumi cərrahiyyə, otorinolarinqologiya, neyrocərrahiyyə, travmatologiya və ortopediya, torakal cərrahiyyə, urologiya, koloproktologiya və s.).

Müxtəlif sağlamlıq problemləri olan erkən və ya vaxtında doğulmuş körpələrin, pediatrik yaş qrupunda olanların (18 yaşadək) müşahidə, müayinə və müalicə xidmətləri icra edilir.

Qadınlarda reproduktiv orqan xəstəliklərinin diaqnostikası, ambulator və stasionar müalicəsi, doğuşayardım, abort və hamiləliklə bağlı patoloji vəziyyətlərin aradan qaldırılması  və s. xidmətləri əhatə edir.

Xəstəliklərin diaqnozunun dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan ümumi və spesifik laborator müayinələri (klinik, hematoloji, biokimyəvi, allerqoloji, immunoloji, seroloji, mikrobioloji və s.) əhatə edir.

Xəstəliklərin diaqnozunun dəqiqlşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan instrumental müayinə metodları (elektrokardioqrafiya, tredmil-test, holter monitorizasiyası, spiroqrafiya, elektroensefaloqrafiya, exokardioqrafiya, ultrasonoqrafiya, rentgen, KT, MRT və s.) aiddir.

Diaqnostik radiologiyanın müasir sahəsi olaraq xəstəliklərin diaqnostikasl  və ya müalicəsi məqsədi ilə müxtəlif invaziv (müdaxilə ilə) diaqnostik görüntüləmə sistemləri vasitəsi ilə cərrahi müdaxilələrin icrasıdır (angioqrafiya və s.).

Orqan  və sistemlərin funksiyalarının bu və ya digər dərəcədə təmin edilməməsi zamanı  icra edilən dəstək xarakterli terapevtik tədbirlər kompleksidir (hemodializ, plazmaferez, hemodiafiltrasiya və s.).

Müxtəlif xəstəliklər nəticəsində hərəkət məhdudluğunu aradan qaldırmaq, orqan və sistemlərin funksiya və strukturunun  bərpası, uzun müddət funksionallığın qorunması və s. məqsədlərlə fiziki müalicə üsullarının istifadə olunmasıdır.

Psixoloji xidmətlər - peşəkar səviyyədə psixi sağlamlıöın qorunması və bərpası istiqamətində  göstərilən xidmətlərdir  (psixoloji konsultasiya, psixodiaqnostika, psixoloji profilaktika, psixoloji reabilitasiya və s.).